Visi & Misi

Visi

Menjadikan Jatinangor sebagai pusat peradaban Islam dan menjadi pusat lembaga dakwah juga pendidikan Islam yang mampu mencetak generasi Rabbani dan mensejahterakan ummat berpedoman pada petunjuk Al Qur’an dan as Sunnah di atas Pemahaman Salaful Ummah.

Misi

 1. Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah yang shahih sesuai pemahaman dan pengalaman generasi terbaik umat Islam
 2. Menyerukan kepada tashfiyah dan tarbiyah, kembali kepada kemurnian syariat Islam dari segala bentuk kesyirikan, perkara baru dalam agama, dan pemikiran sesat.
 3. Membina kaum muslimin Jatinangor dengan ajaran yang benar dan beramal di atas manhaj Ahlussunah Wal Jama’ah.
 4. Menyelenggarakan kajian-kajian keislaman yang komprehensif setiap pekan dan Bulannya. Baik itu tematik, merujuk pada sebuah kitab, atau tabligh akbar
 5. Mengadakan dauroh ilmiah bagi mahasiswa/umum demi meningkatkan tsaqafah islamiyah.
 6. Mengadakan kegiatan sosial bagi penduduk lokal Jatinangor.
 7. Membekali mahasiswa dan umumnya masyarakat jatinangor dengan ilmu keislaman yang mapan, sehingga terciptalah kader-kader dakwah yang berkompeten di medan dakwah
 8. Mengembangkan Lembaga Pembelajaran Bahasa Arab dan Pendidikan Al Qur’an yang profesional
 9. Merintis Lembaga Usaha yang memajukan perekonomian umat Islam Jatinangor
 10. Merintis perpustakaan Islam, yang
  dapat menunjang proses penelitian dan pengkajian tentang ilmu-ilmu islam.
 11. Merangkul semua elemen masyarakat baik penduduk lokal maupun mahasiswa untuk sama-sama berjuang untuk Islam